K-Paviljoen van het AZ Sint-Lucas in Brugge.

Eén van de eerste toepassingen van passiefbouw voor een verblijfsafdeling van een ziekenhuis.
K-paviljoen Brugge

Boeckx Architecten wou voor deze verblijfplaats een traditionele bouwmethode met bakstenen hanteren, maar om passief te kunnen bouwen zou er door de dikte van de muren veel ruimte verloren gegaan zijn. StoBrick was de ideale oplossing.

K-paviljoen

LEFT OFFCANVAS AREA - 2000px height
RIGHT OFFCANVAS AREA